سرور مجازی ایران IR4

شروع از
325,000 تومان
ماهانه
مورد مصرف جهت تانل و وی پی ان سرور عمومی و تجاری ممنوع است و سرویس به صورت اتوماتیک مسدود خواهد شد.

فضای هارد = 30 گیگابایت NVME

میزان رم = 4 گیگابایت DDR4 IRDDM

قدرت پردازنده = XEON E52667 V4 3.2GHZ

پردازنده اختصاصی شما = 4GHZ

ترافیک = نامحدود

پورت شبکه = 10000Mbs

دیتاسنتر = پارس انلاین

آنتی دیداس و فایروال اختصاصی = دارد

جلوگیری از حملات لایه 7 و 4 و 3 گیمینگ و سایت = دارد

سرور مجازی ایران IR8

شروع از
475,000 تومان
ماهانه
مورد مصرف جهت تانل و وی پی ان سرور عمومی و تجاری ممنوع است و سرویس به صورت اتوماتیک مسدود خواهد شد.

فضای هارد = 40 گیگابایت NVME

میزان رم = 8 گیگابایت DDR4 IRDDM

قدرت پردازنده = XEON E52667 V4 3.2GHZ

پردازنده اختصاصی شما = 6GHZ

ترافیک = نامحدود

پورت شبکه = 10000Mbs

دیتاسنتر = پارس انلاین

آنتی دیداس و فایروال اختصاصی = دارد

جلوگیری از حملات لایه 7 و 4 و 3 گیمینگ و سایت = دارد

سرور مجازی ایران IR12

شروع از
666,000 تومان
ماهانه
مورد مصرف جهت تانل و وی پی ان سرور عمومی و تجاری ممنوع است و سرویس به صورت اتوماتیک مسدود خواهد شد.

فضای هارد = 50 گیگابایت NVME

میزان رم =12 گیگابایت DDR4 IRDDM

قدرت پردازنده = XEON E52667 V4 3.2GHZ

پردازنده اختصاصی شما = 8GHZ

ترافیک = نامحدود

پورت شبکه = 10000Mbs

دیتاسنتر = پارس انلاین

آنتی دیداس و فایروال اختصاصی = دارد

جلوگیری از حملات لایه 7 و 4 و 3 گیمینگ و سایت = دارد

سرور مجازی ایران IR16

شروع از
1,000,000 تومان
ماهانه
مورد مصرف جهت تانل و وی پی ان سرور عمومی و تجاری ممنوع است و سرویس به صورت اتوماتیک مسدود خواهد شد.

فضای هارد = 55 گیگابایت NVME

میزان رم = 16 گیگابایت DDR4 IRDDM

قدرت پردازنده = XEON E52667 V4 3.2GHZ

پردازنده اختصاصی شما = 10GHZ

ترافیک = نامحدود

پورت شبکه = 10000Mbs

دیتاسنتر = پارس انلاین

آنتی دیداس و فایروال اختصاصی = دارد

جلوگیری از حملات لایه 7 و 4 و 3 گیمینگ و سایت = دارد

سرور مجازی ایران IR24

شروع از
1,300,000 تومان
ماهانه
مورد مصرف جهت تانل و وی پی ان سرور عمومی و تجاری ممنوع است و سرویس به صورت اتوماتیک مسدود خواهد شد.

فضای هارد = 55 گیگابایت NVME

میزان رم = 24 گیگابایت DDR4 IRDDM

قدرت پردازنده = XEON E52667 V4 3.2GHZ

پردازنده اختصاصی شما = 12GHZ

ترافیک = نامحدود

پورت شبکه = 1000Mbs

دیتاسنتر = پارس انلاین

آنتی دیداس و فایروال اختصاصی = دارد

جلوگیری از حملات لایه 7 و 4 و 3 گیمینگ و سایت = دارد

سرور مجازی ایران IR32

شروع از
1,750,000 تومان
ماهانه
مورد مصرف جهت تانل و وی پی ان سرور عمومی و تجاری ممنوع است و سرویس به صورت اتوماتیک مسدود خواهد شد.

فضای هارد = 100 گیگابایت NVME

میزان رم = 32 گیگابایت DDR4 IRDDM

قدرت پردازنده = XEON E52667 V4 3.2GHZ

پردازنده اختصاصی شما = 15GHZ

ترافیک = نامحدود

پورت شبکه = 10000Mbs

دیتاسنتر = پارس انلاین

آنتی دیداس و فایروال اختصاصی = دارد

جلوگیری از حملات لایه 7 و 4 و 3 گیمینگ و سایت = دارد

سرور مجازی ایران IR42

شروع از
2,100,000 تومان
ماهانه

فضای هارد = 110 گیگابایت NVME

میزان رم = 42 گیگابایت DDR4 IRDDM

قدرت پردازنده = XEON E52667 V4 3.2GHZ

پردازنده اختصاصی شما = 18GHZ

ترافیک = نامحدود

پورت شبکه = 10000Mbs

دیتاسنتر = پارس انلاین

آنتی دیداس و فایروال اختصاصی = دارد

جلوگیری از حملات لایه 7 و 4 و 3 گیمینگ و سایت = دارد

سرور مجازی ایران IR48

شروع از
2,450,000 تومان
ماهانه

فضای هارد = 130 گیگابایت NVME

میزان رم = 48 گیگابایت DDR4 IRDDM

قدرت پردازنده = XEON E52667 V4 3.2GHZ

پردازنده اختصاصی شما = 21GHZ

ترافیک = نامحدود

پورت شبکه = 10000Mbs

دیتاسنتر = پارس انلاین

آنتی دیداس و فایروال اختصاصی = دارد

جلوگیری از حملات لایه 7 و 4 و 3 گیمینگ و سایت = دارد