سرور مجازی ایران 2

سرور مجازی ایران IR4

پردازنده اختصاصی داده شده به شما 4GHZ
1- به جرات میتوانیم بگوییم تمامی سخت افزارها و سرورهای مجازی تهران گیمینگ مخصوص گیم، با هزینه و حساسیت بالا خریداری و در گرانترین و بهترین دیتاسنتر کشور با فایروال و آنتی دیداس نگه داری میشود.
2- این پلن ها از نظر کیفیت، پشتیبانی و آنتی دیداس تفاوتی با پلن های معمولی ندارند و تنها تفاوت انها استفاده از هاردهای پرسرعت تر و سی پیو فرکانس بالا و... است.
3- این سرویس‌ها بر روی گیم‌های فایوم، کانتراسترایک گلوبال، راست، سمپ، MTA و... و گیم سرورهایی با تعداد بازیکن بالا تست شده و تاثیرگذار بوده‌اند.
4- این پلن ها به تعداد محدود ارائه میشود. قبل از خرید از صحت موجود بودن این پلن ها با پشتیبانی در تماس باشید.

 • 30 گیگابایت SSD PRO
  فضای هارد
 • 4096 مگابایت DDR3 IRDDM میزان رم
 • Xeon E5 UP TO 3.9 Ghz قدرت پردازنده
 • 1000 مگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت آیپی
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد دیداس پروتکشن
 • دارد فایروال
 • قبل از خرید به موارد زیر دقت کنید
سرور مجازی ایران IR8

پردازنده اختصاصی داده شده 6GHZ
1- به جرات میتوانیم بگوییم تمامی سخت افزارها و سرورهای مجازی تهران گیمینگ مخصوص گیم، با هزینه و حساسیت بالا خریداری و در گرانترین و بهترین دیتاسنتر کشور با فایروال و آنتی دیداس نگه داری میشود.
2- این پلن ها از نظر کیفیت، پشتیبانی و آنتی دیداس تفاوتی با پلن های معمولی ندارند و تنها تفاوت انها استفاده از هاردهای پرسرعت تر و سی پیو فرکانس بالا و... است.
3- این سرویس‌ها بر روی گیم‌های فایوم، کانتراسترایک گلوبال، راست، سمپ، MTA و... و گیم سرورهایی با تعداد بازیکن بالا تست شده و تاثیرگذار بوده‌اند.
4- این پلن ها به تعداد محدود ارائه میشود. قبل از خرید از صحت موجود بودن این پلن ها با پشتیبانی در تماس باشید.

 • 40 گیگابایت SSD PRO
  فضای هارد
 • 8192 مگابایت DDR3 IRDDM میزان رم
 • Xeon E5 UP TO 3.9 Ghz قدرت پردازنده
 • 1000 مگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت آیپی
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
 • قبل از خرید به موارد زیر دقت کنید
سرور مجازی ایران IR12

پردازنده اختصاصی داده شده 8GHZ
1- به جرات میتوانیم بگوییم تمامی سخت افزارها و سرورهای مجازی تهران گیمینگ مخصوص گیم، با هزینه و حساسیت بالا خریداری و در گرانترین و بهترین دیتاسنتر کشور با فایروال و آنتی دیداس نگه داری میشود.
2- این پلن ها از نظر کیفیت، پشتیبانی و آنتی دیداس تفاوتی با پلن های معمولی ندارند و تنها تفاوت انها استفاده از هاردهای پرسرعت تر و سی پیو فرکانس بالا و... است.
3- این سرویس‌ها بر روی گیم‌های فایوم، کانتراسترایک گلوبال، راست، سمپ، MTA و... و گیم سرورهایی با تعداد بازیکن بالا تست شده و تاثیرگذار بوده‌اند.
4- این پلن ها به تعداد محدود ارائه میشود. قبل از خرید از صحت موجود بودن این پلن ها با پشتیبانی در تماس باشید.

 • 50 گیگابایت SSD PRO
  فضای هارد
 • 12288 مگابایت DDR3 IRDDM میزان رم
 • Xeon E5 UP TO 3.9 Ghz قدرت پردازنده
 • 1000 مگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت آیپی
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
 • قبل از خرید به موارد زیر دقت کنید
سرور مجازی ایران IR16

پردازنده اختصاصی داده شده به شما 8GHZ
1- به جرات میتوانیم بگوییم تمامی سخت افزارها و سرورهای مجازی تهران گیمینگ مخصوص گیم، با هزینه و حساسیت بالا خریداری و در گرانترین و بهترین دیتاسنتر کشور با فایروال و آنتی دیداس نگه داری میشود.
2- این پلن ها از نظر کیفیت، پشتیبانی و آنتی دیداس تفاوتی با پلن های معمولی ندارند و تنها تفاوت انها استفاده از هاردهای پرسرعت تر و سی پیو فرکانس بالا و... است.
3- این سرویس‌ها بر روی گیم‌های فایوم، کانتراسترایک گلوبال، راست، سمپ، MTA و... و گیم سرورهایی با تعداد بازیکن بالا تست شده و تاثیرگذار بوده‌اند.
4- این پلن ها به تعداد محدود ارائه میشود. قبل از خرید از صحت موجود بودن این پلن ها با پشتیبانی در تماس باشید.

 • 55 گیگابایت SSD PRO
  فضای هارد
 • 16384 مگابایت DDR3 IRDDM میزان رم
 • Xeon E5 UP TO 3.9 Ghz قدرت پردازنده
 • 1000 مگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت آیپی
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
 • قبل از خرید به موارد زیر دقت کنید
سرور مجازی ایران IR24

پردازنده اختصاصی داده شده به شما 10GHZ
1- به جرات میتوانیم بگوییم تمامی سخت افزارها و سرورهای مجازی تهران گیمینگ مخصوص گیم، با هزینه و حساسیت بالا خریداری و در گرانترین و بهترین دیتاسنتر کشور با فایروال و آنتی دیداس نگه داری میشود.
2- این پلن ها از نظر کیفیت، پشتیبانی و آنتی دیداس تفاوتی با پلن های معمولی ندارند و تنها تفاوت انها استفاده از هاردهای پرسرعت تر و سی پیو فرکانس بالا و... است.
3- این سرویس‌ها بر روی گیم‌های فایوم، کانتراسترایک گلوبال، راست، سمپ، MTA و... و گیم سرورهایی با تعداد بازیکن بالا تست شده و تاثیرگذار بوده‌اند.
4- این پلن ها به تعداد محدود ارائه میشود. قبل از خرید از صحت موجود بودن این پلن ها با پشتیبانی در تماس باشید.

 • 55 گیگابایت SSD PRO
  فضای هارد
 • 24576 مگابایت DDR3 IRDDM میزان رم
 • Xeon E5 UP TO 3.9 Ghz قدرت پردازنده
 • 1000 مگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت آیپی
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
 • قبل از خرید به موارد زیر دقت کنید
سرور مجازی ایران IR32

پردازنده اختصاصی داده شده به شما 15GHZ
1- به جرات میتوانیم بگوییم تمامی سخت افزارها و سرورهای مجازی تهران گیمینگ مخصوص گیم، با هزینه و حساسیت بالا خریداری و در گرانترین و بهترین دیتاسنتر کشور با فایروال و آنتی دیداس نگه داری میشود.
2- این پلن ها از نظر کیفیت، پشتیبانی و آنتی دیداس تفاوتی با پلن های معمولی ندارند و تنها تفاوت انها استفاده از هاردهای پرسرعت تر و سی پیو فرکانس بالا و... است.
3- این سرویس‌ها بر روی گیم‌های فایوم، کانتراسترایک گلوبال، راست، سمپ، MTA و... و گیم سرورهایی با تعداد بازیکن بالا تست شده و تاثیرگذار بوده‌اند.
4- این پلن ها به تعداد محدود ارائه میشود. قبل از خرید از صحت موجود بودن این پلن ها با پشتیبانی در تماس باشید.

 • 100 گیگابایت SSD PRO
  فضای هارد
 • 32768 مگابایت DDR3 IRDDM میزان رم
 • Xeon E5 UP TO 3.9 Ghz قدرت پردازنده
 • 1000 مگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت آیپی
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
 • قبل از خرید به موارد زیر دقت کنید
سرور مجازی ایران 2 - سرور مجازی ایران IR42

پردازنده اختصاصی داده شده به شما 18GHZ
1- به جرات میتوانیم بگوییم تمامی سخت افزارها و سرورهای مجازی تهران گیمینگ مخصوص گیم، با هزینه و حساسیت بالا خریداری و در گرانترین و بهترین دیتاسنتر کشور با فایروال و آنتی دیداس نگه داری میشود.
2- این پلن ها از نظر کیفیت، پشتیبانی و آنتی دیداس تفاوتی با پلن های معمولی ندارند و تنها تفاوت انها استفاده از هاردهای پرسرعت تر و سی پیو فرکانس بالا و... است.
3- این سرویس‌ها بر روی گیم‌های فایوم، کانتراسترایک گلوبال، راست، سمپ، MTA و... و گیم سرورهایی با تعداد بازیکن بالا تست شده و تاثیرگذار بوده‌اند.
4- این پلن ها به تعداد محدود ارائه میشود. قبل از خرید از صحت موجود بودن این پلن ها با پشتیبانی در تماس باشید.

 • 80 گیگابایت SSD PRO
  فضای هارد
 • 41999 مگابایت DDR3 IRDDM میزان رم
 • Xeon E5 UP TO 3.9 Ghz قدرت پردازنده
 • 1000 مگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت آیپی
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
 • قبل از خرید به موارد زیر دقت کنید
سرور مجازی ایران IR48

پردازنده اختصاصی داده شده به شما 21GHZ
1- به جرات میتوانیم بگوییم تمامی سخت افزارها و سرورهای مجازی تهران گیمینگ مخصوص گیم، با هزینه و حساسیت بالا خریداری و در گرانترین و بهترین دیتاسنتر کشور با فایروال و آنتی دیداس نگه داری میشود.
2- این پلن ها از نظر کیفیت، پشتیبانی و آنتی دیداس تفاوتی با پلن های معمولی ندارند و تنها تفاوت انها استفاده از هاردهای پرسرعت تر و سی پیو فرکانس بالا و... است.
3- این سرویس‌ها بر روی گیم‌های فایوم، کانتراسترایک گلوبال، راست، سمپ، MTA و... و گیم سرورهایی با تعداد بازیکن بالا تست شده و تاثیرگذار بوده‌اند.
4- این پلن ها به تعداد محدود ارائه میشود. قبل از خرید از صحت موجود بودن این پلن ها با پشتیبانی در تماس باشید.

 • 130 گیگابایت SSD PRO
  فضای هارد
 • 47999 مگابایت DDR3 IRDDM میزان رم
 • Xeon E5 UP TO 3.9 Ghz قدرت پردازنده
 • 1000 مگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت آیپی
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
 • قبل از خرید به موارد زیر دقت کنید