کولوکیشن سرویس ایران

کولوکیشن ایران یک یونیت
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • 1 به 4 نامحدود ترافیک
 • انتخابی تعداد آیپی
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • دارد/انتخابی دیداس پروتکشن لایه 3،4،7 گیمینگ و هاستینگ
 • دارد ilo
کولوکیشن ایران دو یونیت
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • 1 به 4 نامحدود ترافیک
 • انتخابی تعداد آیپی
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • دارد/انتخابی دیداس پروتکشن لایه 3،4،7 گیمینگ و هاستینگ
 • دارد ilo
کولوکیشن ایران چهار یونیت
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • 1 به 4 نامحدود ترافیک
 • انتخابی تعداد آیپی
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • دارد/انتخابی دیداس پروتکشن لایه 3،4،7 گیمینگ و هاستینگ
 • دارد ilo