کولوکیشن ایران یک یونیت

1,500,000 تومان
ماهانه + 150,000 هزینه تنظیم
 • دیتاسنتر پارس آنلاین
 • ترافیک 1 به 4 نامحدود
 • تعداد آیپی انتخابی
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • دیداس پروتکشن لایه 3،4،7 گیمینگ و هاستینگ دارد/انتخابی
 • ilo دارد

کولوکیشن ایران دو یونیت

2,500,000 تومان
ماهانه + 150,000 هزینه تنظیم
 • دیتاسنتر پارس انلاین
 • ترافیک 1 به 4 نامحدود
 • تعداد آیپی انتخابی
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • دیداس پروتکشن لایه 3،4،7 گیمینگ و هاستینگ دارد/انتخابی
 • ilo دارد

کولوکیشن ایران چهار یونیت

5,000,000 تومان
ماهانه + 150,000 هزینه تنظیم
 • دیتاسنتر پارس انلاین
 • ترافیک 1 به 4 نامحدود
 • تعداد آیپی انتخابی
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • دیداس پروتکشن لایه 3،4،7 گیمینگ و هاستینگ دارد/انتخابی
 • ilo دارد