CP-SSD1-500MB-IR ( سی پنل ایران 500 مگابایت )

19,500 تومان
ماهانه
فضای دیسک = 500MB
پهنای باند (ماهیانه) = نامحدود
وب سرور = LiteSpeed
آنتی دیداس حرفه ای = دارد
گواهی SSL رایگان = دارد
ماژول JetBackup = دارد
ماژول نصب خودکار وردپرس = دارد
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد ادآن دامین = 0
تعداد ساب دامنه = نامحدود

CP-SSD2-1GB-IR ( سی پنل ایران 1 گیگابایت )

28,000 تومان
ماهانه
فضای دیسک = 1,000MB
پهنای باند (ماهیانه) = نامحدود
وب سرور = LiteSpeed
آنتی دیداس حرفه ای = دارد
گواهی SSL رایگان = دارد
ماژول JetBackup = دارد
ماژول نصب خودکار وردپرس = دارد
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد ادآن دامین = 0
تعداد ساب دامنه = نامحدود

CP-SSD3-2GB-IR ( سی پنل ایران 2 گیگابایت )

38,000 تومان
ماهانه
فضای دیسک = 2,000MB
پهنای باند (ماهیانه) = نامحدود
وب سرور = LiteSpeed
آنتی دیداس حرفه ای = دارد
گواهی SSL رایگان = دارد
ماژول JetBackup = دارد
ماژول نصب خودکار وردپرس = دارد
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد ادآن دامین = 0
تعداد ساب دامنه = نامحدود

CP-SSD4-5GB-IR ( سی پنل ایران 5 گیگابایت )

47,000 تومان
ماهانه
فضای دیسک = 5,000MB
پهنای باند (ماهیانه) = نامحدود
وب سرور = LiteSpeed
آنتی دیداس حرفه ای = دارد
گواهی SSL رایگان = دارد
ماژول JetBackup = دارد
ماژول نصب خودکار وردپرس = دارد
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد ادآن دامین = 1
تعداد ساب دامنه = نامحدود

CP-SSD5-10GB-IR ( سی پنل ایران 10 گیگابایت )

91,000 تومان
ماهانه
فضای دیسک = 10,000MB
پهنای باند (ماهیانه) = نامحدود
وب سرور = LiteSpeed
آنتی دیداس حرفه ای = دارد
گواهی SSL رایگان = دارد
ماژول JetBackup = دارد
ماژول نصب خودکار وردپرس = دارد
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد ادآن دامین = 2
تعداد ساب دامنه = نامحدود

CP-SSD6-20GB-IR ( سی پنل ایران 20 گیگابایت )

190,000 تومان
ماهانه
فضای دیسک = 20,000MB
پهنای باند (ماهیانه) = نامحدود
وب سرور = LiteSpeed
آنتی دیداس حرفه ای = دارد
گواهی SSL رایگان = دارد
ماژول JetBackup = دارد
ماژول نصب خودکار وردپرس = دارد
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد ادآن دامین = 3
تعداد ساب دامنه = نامحدود