خرید سرور راست (Rust)

سرور راست اکسپریمنتال

متصل به دیسکورد.
دارای پنل ادمینی.
قابلیت اتصال به RCON.
قابلیت ارسال لاگ به دیسکورد.
بدون لگ و قطعی.
اپدیت خودکار سرور و oxide.‬‎

سرور راست لگاسی

قابلیت اتصال به دیسکورد
دارای پنل مدیریت سرور
قابلیت اتصال به دسترسی به کنسول گیم
کانفیگ اختصاصی بدون درصدی باگ
اپدیت روزانه.‬