سرور رایزن AMD 1

1,800,000 تومان
ماهانه
 • رم 8G DDR5 5600MHZ
 • سی پی یو 2CORE CPU 7950X
 • هارد 40G NVME 980 PRO
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • پنل مدیریت دارد
 • دیداس پروتکشن و فایروال دارد
 • دیتاسنتر پارس آنلاین

سرور رایزن AMD 2

2,800,000 تومان
ماهانه
 • رم 16G DDR5 5600MHZ
 • سی پی یو 4CORE CPU 7950X
 • هارد 80G NVME 980 PRO
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • پنل مدیریت دارد
 • دیداس پروتکشن و فایروال دارد
 • دیتاسنتر پارس آنلاین

سرور رایزن AMD 3

3,800,000 تومان
ماهانه
 • رم 32G DDR5 5600MHZ
 • سی پی یو 6CORE CPU 7950X
 • هارد 160G NVME 980 PRO
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • پنل مدیریت دارد
 • دیداس پروتکشن و فایروال دارد
 • دیتاسنتر پارس آنلاین