سرور کالاف دیوتی 4

سرور پابلیک (عمومی) 24 نفره

سرور پابلیک (عمومی) 24 نفره
آپتایم 99.9%
پنل Echelon برای کنترل سرور از طریق سایت
دستور Fov - FPS روی سرور (دلخواه شما)
پنل اسکرین شات با قابلیت حذف و دانلود اسکرین شات ها
قابلیت فست دانلود
آنتی لگ
امکان گذاشتن پسورد روی سرور برای مواقع خاص

 • ایران موقعیت
 • نامحدود پهنای باند
 • پرومد و هاردکور مد
 • B3 - ManuAdminMod - GsM - Rcon پنل مدیریت
سرور مچ (مسابقه) کالاف دیوتی 14 نفره

سرور مچ (مسابقه) 14 نفره
مد دلخواه شما
ادمین مود (درصورت هاردکور بودن)
دستور Fov - Fps روی سرور (دلخواه شما)
پنل اسکرین شات با قابلیت حذف کردن اسکرین شات

 • B3 - ManuAdminMod - GsM - Rcon پنل مدیریت
سرور مچ (مسابقه) کالاف دیوتی

سرور مچ (مسابقه) 24 نفره
مد دلخواه شما
ادمین مود (درصورت هاردکور بودن)
دستور Fov - Fps روی سرور (دلخواه شما)
پنل اسکرین شات با قابلیت حذف کردن اسکرین شات

 • B3 - ManuAdminMod - GsM - Rcon پنل مدیریت
سرور خصوصی 1 کالاف دیوتی

ظرفیت 24 نفر

 • KTK [Kill The King] مد
 • ManuAdminMod - Rcon پنل مدیریت
سرور خصوصی 2 کالاف دیوتی

ظرفیت 24 نفر

 • HNS [Hide And Seek] مد
 • ManuAdminMod - Rcon پنل مدیریت
سرور خصوصی 3 کالاف دیوتی

ظرفیت 24 نفر

 • DR [DeathRun] مد
 • ManuAdminMod - GsM - Rcon پنل مدیریت
سرور پابلیک (عمومی) 32 نفره روی گیم رنجر با پچ 1.7

سرور پابلیک (عمومی) 32 نفره روی گیم رنجر با پچ 1.7
پنل Echelon برای کنترل سرور از طریق سایت
دستورهای bounce - ak - snip - jump - و ...

 • هاردکور - پرومد (انتخاب شما) مد
 • ندارد پنل اسکرین شات
 • B3 - ManuAdminMod - GsM - Rcon پنل مدیریت
سرور پابلیک (عمومی) روی گیم رنجر با پچ 1.8

پنل Echelon برای کنترل سرور از طریق سایت
دستورهای bounce - ak - snip - jump - و ...

 • دلخواه شما اسلات
 • هاردکور - پرومد (انتخاب شما) مد
 • دارد پنل اسکرین شات
 • B3 - ManuAdminMod - GsM - Rcon پنل مدیریت