اکانت ادمینی سرور کانتر 1.6

CS-Admin-Public ( ادمینی‌پابلیک )


ادمینی در سرور Public تهران گیمینگ
دسترسی به AmxmodX

  • P1.TGCS.IR:27015 آیپی سرور
  • Public Server نوع سرور
  • دارد اسکین اسلحه
  • دارد کلاه ادمینی
  • دارد چت رنگی