سرور مجازی ایران

IR-WinSSD 1 (سرورمجازی ایران)
 • ویندوز - لینوکس سیستم عامل
 • 20گیگابایت
  فضای هارد
 • 1024مگابایت DDR3 میزان رم
 • 1GHz Xeon E5-2690 V2 3Ghz پردازنده قدرتمند
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت آیپی
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 2 (سرورمجازی ایران)
 • 25گیگابایت
  فضای هارد
 • 2048مگابایت DDR3 میزان رم
 • 2Ghz Xeon E5-2690 V2 3Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت آیپی
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 3 (سرورمجازی ایران)
 • 30گیگابایت
  فضای هارد
 • 3072مگابایت DDR3 میزان رم
 • 3Ghz Xeon E5-2690 V2 3Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت آیپی
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 4 (سرورمجازی ایران)
 • 30 گیگابایت
  فضای هارد
 • 4096مگابایت DDR3 میزان رم
 • 4Ghz Xeon E5-2690 V2 3Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت آیپی
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 5 (سرورمجازی ایران)
 • 35 گیگابایت
  فضای هارد
 • 5120مگابایت DDR3 میزان رم
 • 5Ghz Xeon E5-2690 V2 3Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت آیپی
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 6 (سرورمجازی ایران)
 • 40 گیگابایت
  فضای هارد
 • 6144مگابایت DDR3 میزان رم
 • 6Ghz Xeon E5-2690 V2 3Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت آیپی
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
سرور مجازی ایران IR-WINSSD 32 (سرور مجازی گیم)
 • ویندوز - لینوکس سیستم عامل
 • 150گیگابایت
  فضای هارد
 • 32 گیگ DDR3 میزان رم
 • 10GHz Xeon E5-2670 2.6Ghz پردازنده قدرتمند
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت آیپی
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 7 (سرورمجازی ایران)
 • 45 گیگابایت
  فضای هارد
 • 8192مگابایت DDR3 میزان رم
 • 6Ghz Xeon E5-2690 V2 3Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت آیپی
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 8 (سرورمجازی ایران)
 • 50 گیگابایت
  فضای هارد
 • 10240مگابایت DDR3 میزان رم
 • 6Ghz Xeon E5-2690 V2 3Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت آیپی
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 9 (سرورمجازی ایران)
 • 55 گیگابایت
  فضای هارد
 • 12288مگابایت DDR3 میزان رم
 • 8Ghz Xeon E5-2690 V2 3Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت آیپی
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 10 (سرورمجازی ایران)
 • 65 گیگابایت
  فضای هارد
 • 16384مگابایت DDR3 میزان رم
 • 10Ghz Xeon E5-2690 V2 3Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت آیپی
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن