اکانت ادمینی سرورهای کانتر گلوبال

CSGO-Admin Public (ادمینی پابلیک)ادمینی در سرور پابلیک تهران گیمینگ

دسترسی به منوی Admin! .
Kick , Ban , Slap , Slay و ... پلیرها .
تغییر مپ , رای گیری برای تغییر مپ .
ایجاد نظرسنجی داخل سرور .
استفاده از Say ادمینی .
در صورت فول بودن سرور می تواند کانکت شود .
ریست کردن .

  • TGCSGO.IR:27015 آیپی سرور
  • دسترسی ها و قابلیت ها
CSGO-Admin AimAwp (ادمینی ایم ایوپی)ادمینی در سرور ایم تهران گیمینگ

دسترسی به منوی Admin! .
Kick , Ban , Slap , Slay و ... پلیرها .
تغییر مپ , رای گیری برای تغییر مپ .
ایجاد نظرسنجی داخل سرور .
استفاده از Say ادمینی .
در صورت فول بودن سرور می تواند کانکت شود .
ریست کردن .

  • TGCSGO.IR:27016 آیپی سرور
  • دسترسی ها و قابلیت ها