سرور Samp (سمپ)

SAMP-RPG (سرور آر پی جی سمپ )

گیم مود فیکس و بدون باگ
پینگ پایین و آپتایم بالا
تحویل کمتر از 12

  • RPG
    نوع سرور
  • دارد آنتی چیت
  • دارد آنتی دیداس
  • دارد فایروال اختصاصی