قابلیت اتصال دامنه ✅دارد
لایسنس ✅دارد
کوئری 100 ✅دارد
دسترسی یادکا ✅دارد

ثبت دامنه

با ثبت دامنه میتوانید نام اختصاصی برای سرور تیم اسپیک
خود انتخاب کنید

loading
Please enter your domain.
Please verify that you are not a robot.
پلن خرید سرور های
تیم اسپیک
 • ظرفیت
  ظرفیت
 • نوع سرویس
  نوع سرویس
 • کوآری
  کوآری
 • اتصال کلاینت
  اتصال کلاینت
 • قابلیت اتصال دامنه
  قابلیت اتصال دامنه
 • لایسنس
  لایسنس
 • اتصال از خارج کشور
  اتصال از خارج کشور
 • فایروال و انتی دیداس
  فایروال و انتی دیداس
 • پنل مدیریت در ناحیه کاربری
  پنل مدیریت در ناحیه کاربری
 • دسترسی به برنامه یادکا (YatQa)
  دسترسی به برنامه یادکا (YatQa)

سرور اشتراکی
تیم اسپیک
شروع قیمت از
12,000
تومان
 • ظرفیت
  از 32 تا 512 نفر
 • نوع سرویس
  اینترنت اتصال از خارج کشور
 • کوآری
  رایگان و نامحدود
 • اتصال کلاینت
  همه نسخه ها و اندروید و IOS
 • قابلیت اتصال دامنه
 • لایسنس
 • اتصال از خارج کشور
 • فایروال و انتی دیداس
 • پنل مدیریت در ناحیه کاربری
 • دسترسی به برنامه یادکا (YatQa)

پکیچ ویژه تیم اسپیک
+
کانفیگ کامل + پک آیکون
20,000
تومان
ماهانه
 • ظرفیت
  64 نفر
 • نوع سرویس
  اینترنت اتصال از خارج کشور
 • کوآری
  رایگان و نامحدود
 • اتصال کلاینت
  همه نسخه ها و اندروید و IOS
 • قابلیت اتصال دامنه
 • لایسنس
 • اتصال از خارج کشور
 • فایروال و انتی دیداس
 • پنل مدیریت در ناحیه کاربری
 • دسترسی به برنامه یادکا (YatQa)

پکیج ویژه تیم اسپیک
+
کانفیگ کامل + پک آیکون + سینوس بات = 2عدد موزیک
50,000
تومان
ماهانه
 • ظرفیت
  64 نفر
 • نوع سرویس
  اینترنت اتصال از خارج کشور
 • کوآری
  رایگان و نامحدود
 • اتصال کلاینت
  همه نسخه ها و اندروید و IOS
 • قابلیت اتصال دامنه
 • لایسنس
 • اتصال از خارج کشور
 • فایروال و انتی دیداس
 • پنل مدیریت در ناحیه کاربری
 • دسترسی به برنامه یادکا (YatQa)

سرور اختصاصی تیم اسپیک
+
یادکا
شروع قیمت از
20,000
تومان
 • ظرفیت
  از 32 تا 1024 نفر
 • نوع سرویس
  اینترنت اتصال از خارج کشور
 • کوآری
  رایگان و نامحدود
  ( کوئری 100)
 • اتصال کلاینت
  همه نسخه ها و اندروید و IOS
 • قابلیت اتصال دامنه
 • لایسنس
 • اتصال از خارج کشور
 • فایروال و انتی دیداس
 • پنل مدیریت در ناحیه کاربری
  برنامه yatqa (یادکا)
 • دسترسی به برنامه یادکا (YatQa)

پکیچ ویژه تیم اسپیک اختصاصی
+
یادکا + کانفیگ کامل + سینوس بات = 2 بات عدد موزیک
110,000
تومان
ماهانه
 • ظرفیت
  128 نفر
 • نوع سرویس
  اینترنت اتصال از خارج کشور
 • کوآری
  رایگان و نامحدود
  ( کوئری 100)
 • اتصال کلاینت
  همه نسخه ها و اندروید و IOS
 • قابلیت اتصال دامنه
 • لایسنس
 • اتصال از خارج کشور
 • فایروال و انتی دیداس
 • پنل مدیریت در ناحیه کاربری
  برنامه yatqa (یادکا)
 • دسترسی به برنامه یادکا (YatQa)

نمایندگی سرور تیم اسپیک
+
یادکا
180,000
تومان
ماهانه
 • ظرفیت
  150 عدد پورت 1024 نفره
 • نوع سرویس
  اینترنت اتصال از خارج کشور
 • کوآری
  رایگان و نامحدود
  ( کوئری 100)
 • اتصال کلاینت
  همه نسخه ها و اندروید و IOS
 • قابلیت اتصال دامنه
 • لایسنس
 • اتصال از خارج کشور
 • فایروال و انتی دیداس
 • پنل مدیریت در ناحیه کاربری
  برنامه yatqa (یادکا)
 • دسترسی به برنامه یادکا (YatQa)

نمایندگی سرور تیم اسپیک
+
یادکا
100,000
تومان
ماهانه
 • ظرفیت
  20 عدد پورت 1024 نفره
 • نوع سرویس
  اینترنت اتصال از خارج کشور
 • کوآری
  رایگان و نامحدود
  ( کوئری 100)
 • اتصال کلاینت
  همه نسخه ها و اندروید و IOS
 • قابلیت اتصال دامنه
 • لایسنس
 • اتصال از خارج کشور
 • فایروال و انتی دیداس
 • پنل مدیریت در ناحیه کاربری
  برنامه yatqa (یادکا)
 • دسترسی به برنامه یادکا (YatQa)
 دامنه های  سرور تیم اسپیک

TGTS.IR 
TSHOME.IR
 TGGAME.IR 
 CLANGAME.IR
دیسکورد تهران گیمینگ  : کلیک کنید