نمایندگی سرور تیم اسپیک

نمایندگی سرور تیم اسپیک

ساخت سرور تیم اسپیک لایسنس قانونی قابلیت اتصال کلاینت های اندروید، کلاینت جدید و قدیم.